شرکت دانش بنیان بیستا به زعم بسیاری از اندیشمندان، عصر آینده عصر «ذهن‌سازی» و مدیریت ذهن‌ها است و مدلهایی در این زمینه موفق هستند که بتوانند به خوبی و بصورت مداوم محصولات فرهنگی را برای تربیت کودکان و تفریح جامعه طراحی نمایند. «شرکت بیستا» نیز به عنوان اولین واحد فناور آموزشی در مرکز رشد تربت حیدریه بر آن است تا با طراحی بازی‌های متنوع در زمینه‌های علمی و فرهنگی و همچنین طراحی و راه‌اندازی پارک‌های موضوعی، گامی بلند برای خلق نوآوری و ارزش افزوده در برنامه‌های فرهنگی و تفریحی بردارد. tag:http://bissta.ir 2019-06-18T17:00:21+01:00 mihanblog.com ثبت نام رویداد سرقت_ادبی 2019-01-18T06:52:37+01:00 2019-01-18T06:52:37+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1857 واحد انفورماتیک (function(){if(!document.getElementById('evand-widget-event-registration')){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript";t.async=!0;t.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"widgets.evand.com/event-registration.js?load=1";t.setAttribute('id','evand-widget-event-registration');var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(t,e);}})(); ]]> پسری که با صدایش ، لیوان می شکند 2018-12-24T14:47:38+01:00 2018-12-24T14:47:38+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1856 واحد انفورماتیک ]]> بازدید از بیمارستان موزیکال پلازا ؛ باکو _ بخش خون گیری 2018-12-24T14:45:43+01:00 2018-12-24T14:45:43+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1855 واحد انفورماتیک ]]> درس علوم در آزمایشگاه بیمارستان ( باکو) 2018-12-24T14:44:49+01:00 2018-12-24T14:44:49+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1854 واحد انفورماتیک ]]> آموزش رنگ ها و اعداد با پازل 2018-12-24T14:43:14+01:00 2018-12-24T14:43:14+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1853 واحد انفورماتیک ]]> آموزش رنگ ها با اعداد 2018-12-24T14:42:19+01:00 2018-12-24T14:42:19+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1852 واحد انفورماتیک ]]> آموزش طراحی 2018-12-24T14:32:30+01:00 2018-12-24T14:32:30+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1851 واحد انفورماتیک ]]> استعدادهای سوخته 2018-12-24T14:31:46+01:00 2018-12-24T14:31:46+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1850 واحد انفورماتیک ]]> Water Colour Drawing 2018-12-24T14:30:38+01:00 2018-12-24T14:30:38+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1848 واحد انفورماتیک ]]> ایجاد تمرکز 2018-12-24T14:30:36+01:00 2018-12-24T14:30:36+01:00 tag:http://bissta.ir/post/1849 واحد انفورماتیک ]]>